ĐOÀN MINH CHÂU

ĐOÀN MINH CHÂU
Properties manager
My details
ĐOÀN MINH CHÂU
090 30 20 800
chau@thenestvietnam.com.vn
chau_thenest

My Listings

Service apartment for rent in Binh Thanh
 • 0
  Livingroom
 • 0
  Bedroom
 • m2
  Size
$550 USD
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
 • Assistant information
  Assistant information
Dec 4, 2018
Service apartment for rent in Binh Thanh
 • 0
  Livingroom
 • 0
  Bedroom
 • m2
  Size
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
 • Assistant information
  Assistant information
Feb 21, 2019
Penthouse 2 Bedroom for rent on Dien Bien Phu street, Binh Thanh.
 • 1
  Livingroom
 • 2
  Bedroom
 • 100 m2
  Size
$1,000 USD
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
 • Assistant information
  Assistant information
May 24, 2016
Service apartment for rent in Nguyễn Cửu Vân, Bình Thạnh
 • 1
  Livingroom
 • 1
  Bedroom
 • 55 m2
  Size
$600 USD
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
 • Assistant information
  Assistant information
May 14, 2019
Nice one bedroom for rent in Nguyễn Hữu Cảnh street, Bình Thạnh District.
 • 1
  Livingroom
 • 1
  Bedroom
 • 50 m2
  Size
$800 USD
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
 • Assistant information
  Assistant information
Jul 20, 2020
Service apartment for rent in Bình Thạnh
 • 0
  Livingroom
 • 1
  Bedroom
 • 40 m2
  Size
$500 USD
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
 • Assistant information
  Assistant information
May 30, 2018
Brand-new Service apartment in Binh Thanh District
 • 0
  Livingroom
 • 0
  Bedroom
 • m2
  Size
$450 USD
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
 • Assistant information
  Assistant information
Oct 2, 2018
Service apartment for rent in Phu Nhuan District
 • 1
  Livingroom
 • 2
  Bedroom
 • m2
  Size
$1,500 USD
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
 • Assistant information
  Assistant information
Jun 8, 2020
Nice penthouse for rent in Binh Thanh District
 • 1
  Livingroom
 • 4
  Bedroom
 • 150 m2
  Size
$900 USD
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
 • Assistant information
  Assistant information
May 5, 2016
​​​​​​​ Luxury duplex 2 bedrooms for rent in District 3
 • 1
  Livingroom
 • 2
  Bedroom
 • m2
  Size
$2,400 USD
 • Nguyen Thi Huong Thao
  Nguyen Thi Huong Thao
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
 • Assistant information
  Assistant information
Feb 25, 2020
Service apartment for rent in HCMC center
 • 0
  Livingroom
 • 2
  Bedroom
 • 85 m2
  Size
$1,200 USD
 • Nguyen Thi Huong Thao
  Nguyen Thi Huong Thao
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
 • Assistant information
  Assistant information
Feb 9, 2020
Saigon Pavilon apartment for rent in district 3, HCM
 • 1
  Livingroom
 • 2
  Bedroom
 • 124 m2
  Size
$2,600 USD
 • Nguyen Thi Huong Thao
  Nguyen Thi Huong Thao
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
 • Assistant information
  Assistant information
Sep 22, 2017
Contact properties
(*) All your information will be kept private