NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
Team Leader
My details
NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
0903 626 800
thao@thenestvietnam.com.vn
thao-thenest

My Listings

Modern apartment - 1 bedrooms for rent in Masteri Thao Dien
 • 0
  Livingroom
 • 1
  Bedroom
 • 51 m2
  Size
$700 USD
 • NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
  NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
 • ĐINH TRẦN TRÚC LOAN
  ĐINH TRẦN TRÚC LOAN
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
Jan 25, 2018
2 bedrooms Apartment for rent in The Ascent
 • 1
  Livingroom
 • 2
  Bedroom
 • 70 m2
  Size
$1,100 USD
 • NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
  NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
Dec 3, 2018
Modern apartment - 1 bedroom for rent in Masteri Thao Dien
 • 0
  Livingroom
 • 0
  Bedroom
 • m2
  Size
$750 USD
 • NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
  NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
 • ĐINH TRẦN TRÚC LOAN
  ĐINH TRẦN TRÚC LOAN
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
Jan 26, 2018
Modern apartment - 1 bedrooms for rent in Masteri Thao Dien
 • 0
  Livingroom
 • 1
  Bedroom
 • 51 m2
  Size
$700 USD
 • NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
  NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
 • ĐINH TRẦN TRÚC LOAN
  ĐINH TRẦN TRÚC LOAN
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
Jan 26, 2018
Modern apartment - 1 bedrooms for rent in Masteri Thao Dien
 • 0
  Livingroom
 • 1
  Bedroom
 • 51 m2
  Size
$650 USD
 • NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
  NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
 • ĐINH TRẦN TRÚC LOAN
  ĐINH TRẦN TRÚC LOAN
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
Jan 27, 2018
Modern apartment - 2 bedrooms for rent in Estella Heights
 • 0
  Livingroom
 • 2
  Bedroom
 • 130 m2
  Size
$1,100 USD
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
 • NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
  NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
Jan 29, 2018
Modern apartment - 2 bedrooms for rent in Masteri Thao Dien
 • 0
  Livingroom
 • 2
  Bedroom
 • 59 m2
  Size
$800 USD
 • NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
  NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
 • ĐINH TRẦN TRÚC LOAN
  ĐINH TRẦN TRÚC LOAN
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
Mar 7, 2018
Modern apartment - 2 bedrooms for rent in Masteri Thao Dien
 • 0
  Livingroom
 • 2
  Bedroom
 • 63 m2
  Size
$700 USD
 • NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
  NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
 • ĐINH TRẦN TRÚC LOAN
  ĐINH TRẦN TRÚC LOAN
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
Mar 12, 2018
Modern apartment - 1 bedrooms for rent in Masteri Thao Dien
 • 0
  Livingroom
 • 1
  Bedroom
 • 51 m2
  Size
$700 USD
 • NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
  NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
 • ĐINH TRẦN TRÚC LOAN
  ĐINH TRẦN TRÚC LOAN
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
Jan 27, 2018
Apartment for rent in Masteri Thao Dien
 • 0
  Livingroom
 • 0
  Bedroom
 • m2
  Size
$850 USD
 • NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
  NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
 • ĐINH TRẦN TRÚC LOAN
  ĐINH TRẦN TRÚC LOAN
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
Mar 21, 2018
Modern apartment - 2 bedrooms for rent in Masteri Thao Dien
 • 0
  Livingroom
 • 2
  Bedroom
 • 72 m2
  Size
$900 USD
 • NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
  NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
 • ĐINH TRẦN TRÚC LOAN
  ĐINH TRẦN TRÚC LOAN
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
Mar 21, 2018
Modern apartment - 2 bedrooms for rent in Masteri Thao Dien
 • 0
  Livingroom
 • 2
  Bedroom
 • 63 m2
  Size
$800 USD
 • NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
  NGUYỄN THI THẢO NGUYÊN
 • ĐINH TRẦN TRÚC LOAN
  ĐINH TRẦN TRÚC LOAN
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
Mar 22, 2018
Contact properties
(*) All your information will be kept private
Tổng đài CSKH 028 6282 7485
Hotline: 0907933000
Chat Messenger Facebook
Chat Zalo