ĐOÀN MINH CHÂU

ĐOÀN MINH CHÂU
Properties manager
My details
ĐOÀN MINH CHÂU
090 30 20 800
chau@thenestvietnam.com.vn
chau_thenest

My Listings

Villa for rent Thao Dien District 2
 • 1
  Livingroom
 • 3
  Bedroom
 • 400 m2
  Size
$3,000 USD
 • NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
  NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
May 7, 2019
in Thao Dien has a House for rent with Swimming pool
 • 1
  Livingroom
 • 4
  Bedroom
 • 320 m2
  Size
$3,000 USD
 • NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
  NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
Feb 17, 2020
House with 4 bedrooms and swimming pool, Dist HCMC
 • 1
  Livingroom
 • 4
  Bedroom
 • 450 m2
  Size
$3,900 USD
 • NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
  NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
Mar 20, 2020
House for rent in District 2, 3 beds - private swimming pool
 • 1
  Livingroom
 • 3
  Bedroom
 • 250 m2
  Size
$3,200 USD
 • NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
  NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
Feb 16, 2020
House for office in Thao Dien, District 2
 • 0
  Livingroom
 • 0
  Bedroom
 • 135 m2
  Size
$1,050 USD
 • NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
  NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
Mar 18, 2020
Charming house with garden for rent Dist 2 HCMC
 • 1
  Livingroom
 • 2
  Bedroom
 • 200 m2
  Size
$1,200 USD
 • NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
  NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
Mar 18, 2020
Townhouse in Residental Area for Rent_$2000
 • 1
  Livingroom
 • 5
  Bedroom
 • m2
  Size
$2,000 USD
 • NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
  NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
Feb 27, 2020
House An Phu Ward dist 2, Ho Chi MinH
Featured
 • 1
  Livingroom
 • 4
  Bedroom
 • 320 m2
  Size
$1,600 USD
 • NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
  NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
Mar 17, 2020
Villa for rent in Thao Dien, 4 bedrooms, fully furnished
 • 1
  Livingroom
 • 4
  Bedroom
 • 400 m2
  Size
$3,600 USD
 • NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
  NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
Mar 2, 2020
House LANG BAO CHI for rent in dist 2
 • 1
  Livingroom
 • 3
  Bedroom
 • 110 m2
  Size
$1,000 USD
 • NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
  NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
Feb 27, 2020
Private House for rent District 2, 4 bedrooms
 • 1
  Livingroom
 • 4
  Bedroom
 • m2
  Size
$2,200 USD
 • NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
  NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
Mar 16, 2020
House for rent close to BIS school. 4 bedrooms
 • 1
  Livingroom
 • 0
  Bedroom
 • 200 m2
  Size
$2,500 USD
 • NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
  NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
 • ĐOÀN MINH CHÂU
  ĐOÀN MINH CHÂU
Feb 12, 2020
Contact properties
(*) All your information will be kept private