BÙI THANH PHONG

BÙI THANH PHONG
My details
BÙI THANH PHONG
090 678 2800
Sale004@thenestvietnam.com.vn
Phong-thenest

My Listings

Apartment 2 bedrooms for rent in Empire City Thu Thiem
 • 1
  Livingroom
 • 2
  Bedroom
 • m2
  Size
$1,850 USD
 • BÙI THANH PHONG
  BÙI THANH PHONG
Nov 15, 2023
Serviced Apartment District 1
 • 1
  Livingroom
 • 1
  Bedroom
 • 55 m2
  Size
$750 USD
 • BÙI THANH PHONG
  BÙI THANH PHONG
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
 • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
  PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
May 26, 2018
Serviced apartment for rent in Binh Thanh
 • 0
  Livingroom
 • 1
  Bedroom
 • 30 m2
  Size
$470 USD
 • BÙI THANH PHONG
  BÙI THANH PHONG
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
 • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
  PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
Oct 26, 2023
Serviced apartment for rent in District 1
 • 1
  Livingroom
 • 1
  Bedroom
 • 60 m2
  Size
$570 USD
 • BÙI THANH PHONG
  BÙI THANH PHONG
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
 • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
  PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
Oct 26, 2023
Service apartment for rent in Thao Dien, District 2
 • 1
  Livingroom
 • 2
  Bedroom
 • 120 m2
  Size
$780 USD
 • BÙI THANH PHONG
  BÙI THANH PHONG
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
 • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
  PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
Apr 28, 2020
Service apartment for rent – close to BIS
 • 1
  Livingroom
 • 0
  Bedroom
 • 80 m2
  Size
$800 USD
 • BÙI THANH PHONG
  BÙI THANH PHONG
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
 • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
  PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
Oct 29, 2015
Serviced apartment 2 and 3 bedrooms for rent in Thao Dien, Thu Duc City
 • 1
  Livingroom
 • 3
  Bedroom
 • 110 m2
  Size
$1,700 USD
 • BÙI THANH PHONG
  BÙI THANH PHONG
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
 • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
  PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
Jan 16, 2017
The Penthouse 3 bedrooms for rent in Thao Dien Dist 2. 300sqm
 • 1
  Livingroom
 • 3
  Bedroom
 • 300 m2
  Size
 • BÙI THANH PHONG
  BÙI THANH PHONG
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
 • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
  PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
Jun 28, 2022
AMANDA Serviced Apartment 3 bedrooms in district 1, HCMC.
 • 1
  Livingroom
 • 3
  Bedroom
 • 105 m2
  Size
$1,400 USD
 • BÙI THANH PHONG
  BÙI THANH PHONG
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
 • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
  PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
Dec 11, 2017
Service Apartment for rent in Thao Dien, District 2
 • 0
  Livingroom
 • 0
  Bedroom
 • m2
  Size
$600 USD
 • BÙI THANH PHONG
  BÙI THANH PHONG
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
 • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
  PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
Nov 19, 2015
Service Apartment For Rent In Binh Thanh
 • 1
  Livingroom
 • 2
  Bedroom
 • 80 m2
  Size
$700 USD
 • BÙI THANH PHONG
  BÙI THANH PHONG
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
 • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
  PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
Mar 10, 2021
Penthouse for rent in Estella - 4 bedrooms
 • 1
  Livingroom
 • 4
  Bedroom
 • 283 m2
  Size
$3,000 USD
 • BÙI THANH PHONG
  BÙI THANH PHONG
 • NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
  NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
 • Nguyen Duc Huy
  Nguyen Duc Huy
 • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
  PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
May 13, 2020
Contact properties
(*) All your information will be kept private
Tổng đài CSKH 028 6282 7485
Hotline: 0907933000
Chat Messenger Facebook
Chat Zalo
Zalo