BÙI THANH PHONG

BÙI THANH PHONG
My details
BÙI THANH PHONG
090 678 2800
Sale004@thenestvietnam.com.vn
Phong-thenest

My Listings

Apartment 2 bedrooms for rent in Empire City Thu Thiem
  • 1
    Livingroom
  • 2
    Bedroom
  • m2
    Size
$1,850 USD
  • BÙI THANH PHONG
    BÙI THANH PHONG
Nov 15, 2023
Serviced Apartment District 1
  • 1
    Livingroom
  • 1
    Bedroom
  • 55 m2
    Size
$750 USD
  • BÙI THANH PHONG
    BÙI THANH PHONG
  • Nguyen Duc Huy
    Nguyen Duc Huy
  • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
    PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
May 26, 2018
Serviced apartment for rent in Binh Thanh
  • 0
    Livingroom
  • 1
    Bedroom
  • 30 m2
    Size
$470 USD
  • BÙI THANH PHONG
    BÙI THANH PHONG
  • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
    NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  • Nguyen Duc Huy
    Nguyen Duc Huy
  • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
    PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
Oct 26, 2023
Serviced apartment for rent in District 1
  • 1
    Livingroom
  • 1
    Bedroom
  • 60 m2
    Size
$570 USD
  • BÙI THANH PHONG
    BÙI THANH PHONG
  • Nguyen Duc Huy
    Nguyen Duc Huy
  • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
    PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
Oct 26, 2023
Service apartment for rent in Thao Dien, District 2
  • 1
    Livingroom
  • 2
    Bedroom
  • 120 m2
    Size
$780 USD
  • BÙI THANH PHONG
    BÙI THANH PHONG
  • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
    NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  • Nguyen Duc Huy
    Nguyen Duc Huy
  • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
    PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
Apr 28, 2020
Service apartment for rent – close to BIS
  • 1
    Livingroom
  • 0
    Bedroom
  • 80 m2
    Size
$800 USD
  • BÙI THANH PHONG
    BÙI THANH PHONG
  • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
    NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  • Nguyen Duc Huy
    Nguyen Duc Huy
  • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
    PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
Oct 29, 2015
Serviced apartment 2 and 3 bedrooms for rent in Thao Dien, Thu Duc City
  • 1
    Livingroom
  • 3
    Bedroom
  • 110 m2
    Size
$1,700 USD
  • BÙI THANH PHONG
    BÙI THANH PHONG
  • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
    NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  • Nguyen Duc Huy
    Nguyen Duc Huy
  • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
    PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
Jan 16, 2017
The Penthouse 3 bedrooms for rent in Thao Dien Dist 2. 300sqm
  • 1
    Livingroom
  • 3
    Bedroom
  • 300 m2
    Size
  • BÙI THANH PHONG
    BÙI THANH PHONG
  • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
    NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  • Nguyen Duc Huy
    Nguyen Duc Huy
  • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
    PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
Jun 28, 2022
AMANDA Serviced Apartment 3 bedrooms in district 1, HCMC.
  • 1
    Livingroom
  • 3
    Bedroom
  • 105 m2
    Size
$1,400 USD
  • BÙI THANH PHONG
    BÙI THANH PHONG
  • Nguyen Duc Huy
    Nguyen Duc Huy
  • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
    PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
Dec 11, 2017
Service Apartment for rent in Thao Dien, District 2
  • 0
    Livingroom
  • 0
    Bedroom
  • m2
    Size
$600 USD
  • BÙI THANH PHONG
    BÙI THANH PHONG
  • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
    NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  • Nguyen Duc Huy
    Nguyen Duc Huy
  • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
    PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
Nov 19, 2015
Service Apartment For Rent In Binh Thanh
  • 1
    Livingroom
  • 2
    Bedroom
  • 80 m2
    Size
$700 USD
  • BÙI THANH PHONG
    BÙI THANH PHONG
  • NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
    NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
  • Nguyen Duc Huy
    Nguyen Duc Huy
  • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
    PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
Mar 10, 2021
Penthouse for rent in Estella - 4 bedrooms
  • 1
    Livingroom
  • 4
    Bedroom
  • 283 m2
    Size
$3,000 USD
  • BÙI THANH PHONG
    BÙI THANH PHONG
  • NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
    NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG ( Mary )
  • Nguyen Duc Huy
    Nguyen Duc Huy
  • PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
    PHẠM KHOA ÁI THY (Christian)
May 13, 2020
Contact properties
(*) All your information will be kept private
Tổng đài CSKH 028 6282 7485
Hotline: 0907933000
Chat Messenger Facebook
Chat Zalo
Zalo