Team Building

TẤT NIÊN 2017
15
02/2018

TẤT NIÊN 2017

Trong năm 2017 với bao nhiêu công việc, nặng, nhẹ, và nỗ lực của mọi người trong tập thể đã tạo nên sự thành công cho THE NEST
Team building 2016
27
10/2016

Team building 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Team building 2017
26
10/2017

Team building 2017

 

 KÝ GỬInhà đất