0 VNĐ
0 VNĐ

Nhà đất cho thuê

Xem giá:
Dislay:
Item on page
Modern house for rent in Thao Dien
 • 1
  Phòng khách
 • 4
  Phòng ngủ
 • 300 m2
  Size
69triệu 750VNĐ
Đang giao dịch
Charming villa for rent in Thao Dien close to BIS
 • 1
  Phòng khách
 • 5
  Phòng ngủ
 • 220 m2
  Size
76triệu 725VNĐ
Đang giao dịch
Modern villa for rent in Thao Dien, 4 bedrooms, private swimming pool, 2500USD
 • 1
  Phòng khách
 • 3
  Phòng ngủ
 • 296 m2
  Size
69triệu 750VNĐ
Đang giao dịch
Villa for rent in Fideco Thao Dien.
 • 0
  Phòng khách
 • 3
  Phòng ngủ
 • m2
  Size
81triệu 375VNĐ
Hết giao dịch
Modern villa for rent in compound, 5 bedrooms,partly furnished, 5000 USD
 • 1
  Phòng khách
 • 5
  Phòng ngủ
 • 450 m2
  Size
116triệu 250VNĐ
Đang giao dịch
Modern villa for rent in Thao Dien

Nice garden and private swimming pool, 4 bedrooms with bathrooms, partly furnished, modern design, security area, good location. 

 • 1
  Phòng khách
 • 4
  Phòng ngủ
 • m2
  Size
74triệu 400VNĐ
Đang giao dịch
Modern villa for rent in Thao Dien
 • 1
  Phòng khách
 • 5
  Phòng ngủ
 • 420 m2
  Size
74triệu 400VNĐ
Đang giao dịch
Modern Villa for rent in Thao Dien, 4 bedrooms, swimming pool, 3200 USD
 • 1
  Phòng khách
 • 4
  Phòng ngủ
 • m2
  Size
93triệuVNĐ
Sắp giao dịch
House for rent in Nguyen Van Huong, Thao Dien
 • 0
  Phòng khách
 • 4
  Phòng ngủ
 • m2
  Size
37triệu 200VNĐ
Sắp giao dịch
Luxury Villa for rent in Vinhomes Central Park
 • 1
  Phòng khách
 • 4
  Phòng ngủ
 • 600 m2
  Size
348triệu 750VNĐ
Đang giao dịch
Nice Bungalow in compound for rent, 4 bedrooms, good location
 • 1
  Phòng khách
 • 4
  Phòng ngủ
 • 2 m2
  Size
60triệu 450VNĐ
Đang giao dịch
Charming house for rent in Thao Dien, 3 bedrooms, good location, 1350 USD
 • 1
  Phòng khách
 • 2
  Phòng ngủ
 • m2
  Size
34triệu 875VNĐ
Hết giao dịch