tin các hoạt động của The Nest

Tin tức Ads
12/11/2019
The Nest's Staff
11/10/2019
TẤT NIÊN 2017
15/02/2018
Trong năm 2017 với bao nhiêu công việc, nặng, nhẹ, và nỗ lực của mọi người trong tập thể đã tạo nên sự thành công cho THE NEST
Team building 2018
24/12/2018
Team building 2017
26/10/2017
Mọi người vai kề vai tạo thành tinh thần đoàn kết và tuyên hứa phấn đấu vì tập thể   THE NEST   và vì    KHÁCH HÀNG Quyết tâm phục vụ và lắng nghe  ...
Hoạt động năm 2016
26/03/2016
Sau 1 năm làm việc chăm chỉ của toàn nhân viên The Nest. nay đã đạt được thành quả nhất định và mọi người cùng nhau nối vòng tay yêu thương
Hoạt động của The Nest
26/03/2018
Hoạt động của tập thể công ty The Nest.