Vì cộng đồng 1

Vì cộng đồng 1

Hoạt động kết nối yêu thương

 

 Đem TÂM của mình

 Put your Heart

Đặt trên ngực để yêu thương

Put your heart at your chest to be loved.

Đặt trên tay để giúp đỡ người khác

Put your heart at your hand to help people.

Đặt trên mắt để nhìn thấy nỗi khổ của tha nhân

Put your heart at your eyes to see the people’s sufferings.

 Đặt trên chân để mau mắn chạy đến với người cùng khổ

Put your heart at your feet to run faster to poor and miserable people.

 Đặt trên môi để nói lời an ủi với người bất hạnh

Put your heart at your lips to pour comfort into unfortunate people.

Đặt trên tai để biết nghe lời than trách góp ý của người khác

Put your heart at your ears to listen to the people’s contributed ideas.

Đặt trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với mọi người

Put your heart at your shoulders to be shared and responsible for people.

 

 

NHỮNG NĂM ĐÃ KẾT NỐI:

                  Folder_2016                    Folder_2017                   Folder_2018