Thao Dien Pearl dist 2/ thao dien pearl apartment

Giới thiệu Thao Dien Pearl dist 2/ thao dien pearl apartment
2 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, HCM Quận 2 Hồ Chí Minh

Các chỉ tiêu xây dựng:

 

HẠNG MỤC

CHỈ TIÊU

a

Diện tích đất.

12.855 m²

b

Tầng hầm đậu xe

02 hầm và 1 lửng

c

Mật độ xây dựng :Khối đế. (dịch vụ, retail)Khối tháp.

55.71%20.42%

d

Hệ số sử dụng đất : Khu căn hộ. Khu thương mại – dịch vụ.

7.5

e

Tổng diện tích sàn xây dựng :

~ 90.000 m²

f

Số tầng cao

31 tầng.

g

Quy mô dân số

Khoảng 1.500 người

h

Tổng số căn hộ

450 cănhộvà 16 căn Duplex

CÁC LOẠI cănhộ:

2  phòng ngủ : 92m2, 95m2, 102m2, 110m2, 119m2

3  phòng ngủ : 127m2, 130m2, 132m2

 


Các dự án cùng loại khác
KÝ GỬInhà đất