Team Building

Team building 2016

Thursday, 27/10/2016, 15:00 GMT+7

 

 

TẬP THỂ CÙNG NHAU LÊN NÚI RỪNG NĂM 2016

Vào mùa thu năm 2016 toàn nhân viên cty cùng nhau dắt tay lên núi rừng. 

 

 

2016_nam_1  IMG_7426

2016_nam_4  IMG_1669a

 

Về Thành Thị cùng xuống Sông - Biển 

Reviews
Other news
TẤT NIÊN 2017
15/02/2018
Trong năm 2017 với bao nhiêu công việc, nặng, nhẹ, và nỗ lực của mọi người trong tập thể đã tạo nên sự thành công cho THE NEST
Team building 2018
24/12/2018
Team building 2017
26/10/2017